Přejít k obsahu


Komentář k § 118-145 občanského zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Komentář k § 118-145 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 437-486. ISBN: 978-80-7478-370-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to § 118-145 of the Civil Code
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Komentář ustanovení § 118-145 podrobně komentuje první část obecných ustanovení nového českého občanského zákoníku o právnických osobách.
Abstrakt EN: Commentary to § 118-145 in detail comments the first part of the general provisions of the new Czech Civil Code of legal persons.
Klíčová slova

Zpět

Patička