Přejít k obsahu


Komentář k § 151-184 občanského zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Komentář k § 151-184 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 495-575. ISBN: 978-80-7478-370-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to § 151-184 of the Civil Code
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Komentář ustanovení § 151-184 podrobně komentuje druhou část obecných ustanovení nového českého občanského zákoníku o právnických osobách.
Abstrakt EN: Commentary to § 151-184 in detail comments the second part of the general provisions of the new Czech Civil Code of legal persons.
Klíčová slova

Zpět

Patička