Přejít k obsahu


Komentář k § 214-302 občanského zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Komentář k § 214-302 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 657-796. ISBN: 978-80-7478-370-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to § 214-302 of the Civil Code
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Komentář ustanovení § 214-302 podrobně komentuje nová ustanovení nového českého občanského zákoníku o spolcích.
Abstrakt EN: Commentary to § 214-302 in detail comments new provisions of the new Czech Civil Code of syndicates.
Klíčová slova

Zpět

Patička