Přejít k obsahu


Komentář k § 3024-3025 občanského zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Komentář k § 3024-3025 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek VI. (§ 2521 až 3081). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 1329-1334. ISBN: 978-80-7478-630-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to § 3024-3025 of the Civil Code
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace podává komentář o přechodných ustanoveních NOZ o některých soukromoprávních právnických osobách.
Abstrakt EN: Publication gives a commentary of the temporary provisions of the new Civil Code about some private legal persons.
Klíčová slova

Zpět

Patička