Přejít k obsahu


Esej č.2: Filosofie náboženství a náboženská filosofie

Citace:
FUNDA, O. Esej č.2: Filosofie náboženství a náboženská filosofie. Literární noviny, 2015, roč. 2015, č. 4. leden, s. 1-9. ISSN: 1210-0021
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Essay Nr. 2: Philosophy of Religion and Religious Philosophy
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Esej pojednává rozdíl mezi filosofií náboženství a náboženskou filosofií z pohledu kritického racionalismu.
Abstrakt EN: The essay discusses the difference between the philosophy of religion and religious philosophy from the perspective of critical rationalism.
Klíčová slova

Zpět

Patička