Přejít k obsahu


ESEJ č.3: Potkám se se svou smrtí

Citace:
FUNDA, O. ESEJ č.3: Potkám se se svou smrtí. Literární noviny, 2015, roč. 2015, č. 7. leden, s. 1-5. ISSN: 1210-0021
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ESSAY Nr. 3: I Will Meet With My Death
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Esej pojednává o tom, že člověk v marxismu měl žít a pracovat, jako by smrti nebylo. Jenže člověk se vztahuje k něčemu nekonečnému a zároveň je neodvratně konečný.
Abstrakt EN: The essay deals with the fact that human in Marxism had to live and work as if death were not. But human refers to something infinite and at the same time he is inevitably finite.
Klíčová slova

Zpět

Patička