Přejít k obsahu


Esej: Umírat pro ideje? - filosofický podtext nejen Husovy pře

Citace:
FUNDA, O. Esej: Umírat pro ideje? - filosofický podtext nejen Husovy pře. Literární noviny, 2015, roč. 2015, č. 18. leden, s. 1-5. ISSN: 1210-0021
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Essay: Dying for Ideas? - Philosophical Subtext not Only Hus' Dispute
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Husova causa i se svými následky v českých dějinách představuje jak výšinu českých dějin, kdy myšlenky v té chvíli vyslovené předbíhaly svou dobu a byly zábleskem na časy příští v dějinách evropských, tak zároveň je tragédií. Srovnat ji lze s jinou vrcholnou chvílí v českých dějinách, s Pražským jarem 1968.
Abstrakt EN: Hus' affair with their implications in Czech history represents heights of Czech history, when Hus' idea outstriped its time and the next flash at times in the history of Europe, and it is also a tragedy. The essay compares it with another climactic moment in Czech history, with the Prague Spring, 1968.
Klíčová slova

Zpět

Patička