Přejít k obsahu


Dynamická odezva reaktoru 3.bloku Rovenské JE na LOCA havárii

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Dynamická odezva reaktoru 3.bloku Rovenské JE na LOCA havárii. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic response of reactor caused by LOCA accident
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá matematickým modelováním kmitání jaderného reaktoru vyvolaného havárií se ztrátou chladiva (LOCA). Tlakové pole uvnitř reaktoru, vyšetřené v ÚJV Řež, generuje silové buzení reaktoru během LOCA havárie. Vyvinutý software v Matlabu umožňuje výpočet časových závislostí dynamických deformací a sil přenášených vnějšími i vnitřními reaktorovými vazbami. Metoda a software jsou aplikovány na reaktor VVER 1000 v Rovenské jaderné elektrárně na Ukrajině.
Abstrakt EN: The research report deals with mathematical modelling of nuclear reactor vibration caused by loss of coolant accident (LOCA). The pressure field inside of reactor, investigated in Nuclear Research Institute Řež, generates the reactor forces excitation during LOCA accident. The developed software in MATLAB code enables a calculation of the time behaviour od dynamic deformations and forces transmitted by various outside and inside reactor coupling. The method and software are applied to VVER 1000 type reactor in nuclear power plant Roven in the Ukraine.
Klíčová slova

Zpět

Patička