Přejít k obsahu


Komentář k § 349-353

Citace:
HROMADA, M. Komentář k § 349-353. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2015, s. 649-657. ISBN: 978-80-7400-297-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to § 349-353
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství C.H. Beck
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Komentář k § 349-353 pojednává o řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti.
Abstrakt EN: Commentary to § 349-353 deals with a process in case of elections to the employee council, the elections of deputies for the area of safety and health protection during work and the elections of members of the special bargaining committee of the European cooperative society.
Klíčová slova

Zpět

Patička