Přejít k obsahu


Komentář k § 466-477

Citace:
HROMADA, M. Komentář k § 466-477. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2015, s. 921-961. ISBN: 978-80-7400-297-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to § 466-477
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství C.H. Beck
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Komentář ustanovení k § 466-477 pojednává o řízení ve věcech péče soudu o nezletilé.
Abstrakt EN: Commentary to § 466-477 deals with a process in case of the judicial care of minors.
Klíčová slova

Zpět

Patička