Přejít k obsahu


Oldřich Blecha

Citace:
FEIFERLÍKOVÁ, R. Oldřich Blecha. In Analytické pohledy na vybrané hudební kreace 20. a 21. století autorů spjatých s Plzni. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, s. 15-18. ISBN: 978-80-261-0577-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Oldrich Blecha
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola je věnována sběratelskému odkazu skladatele, klavíristy, organizátora kulturního života a vydavatele Oldřicha BLECHY. Sebrané písně jsou dále podrobeny analýze a porovnány s dalšími českými lidovými písněmi.
Abstrakt EN: A chapter recalls collecting songs by composer, pianist, organizer of cultural life and publisher Oldrich Blecha. Collected songs are further analyzed and compared with other Czech folk songs.
Klíčová slova

Zpět

Patička