Přejít k obsahu


Přípustné riziko ve sportu

Citace:
KOCINA, J. Přípustné riziko ve sportu. Brno, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The reasonable risk in sports
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Uvedený příspěvek byl přednesen na konferenci Dny práva 2015 konané ve dnech 18. - 19. 11. 2015 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Příspěvek pojednával o přiměřeném riziku jakožto jedné z okolností vylučujících protiprávnost se zaměřením na oblast sportu. Hlavní oblastí, které příspěvek řešil, byla eventuální právní, popř. i trestněprávní odpovědnost sportovce za úraz, který v souvislosti se svou sportovní aktivitou způsobí jinému. Příspěvek se v této souvislosti pokusil vymezit specifické podmínky a hranice přípustného rizika v této oblasti.
Abstrakt EN: That contribution was presented at the conference Days of Law in 2015, held on 18 - 19. 11. 2015 at the Law Faculty of Masaryk University in Brno. The contribution dealt with the reasonable risk as one of the circumstances excluding illegality focusing on sport. The main addressed areas were the eventual legal, respectively also criminal liability, of an athlete for the injury, which in the context of his or her sports activity causes to another person. In this connection, the contribution attempted to define specific conditions and bounds of an acceptable risk in this area.
Klíčová slova

Zpět

Patička