Přejít k obsahu


Ochrana měny a evropská legislativa

Citace:
CHMELÍK, J. Ochrana měny a evropská legislativa. In Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky. Praha : Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015, s. 185-199. ISBN: 978-80-7502-080-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The currency protection and European legislation
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Leges, s. r. o.
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá trestnými činy proti měně v historicko-právní komparaci. Hlavní důraz je přitom kladen na současnou právní úpravu v trestním zákoníku, ochranou měny prostřednictvím ochranných prvků a ochranou měny v rámci evropského trestního práva.
Abstrakt EN: The chapter deals with crimes against the currency in historical-legal comparison. Major emphasis is placed on the current legislation in the Criminal Code, protection of the currency through the security features and protection of currencies in European criminal law.
Klíčová slova

Zpět

Patička