Přejít k obsahu


Real-space ab-initio electronic structure calculations using SfePy

Citace:
CIMRMAN, R., NOVÁK, M., KOLMAN, R., VACKÁŘ, J. Real-space ab-initio electronic structure calculations using SfePy. In 31st conference with internationa participation Computational Mechanics 2015 - Extended abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0568-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Real-space ab-initio electronic structure calculations using SfePy
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Robert Cimrman Ph.D. , Matyáš Novák , Radek Kolman , Jiří Vackář
Abstrakt EN: We present the recent developments of our code for ab-initio calculations of electronic states within the density-functional theory (DFT) framework, based on the open source finite element package SfePy (Simple Finite Elements in Python, http://sfepy.org). In particular, we address the evaluation of total energy and Hellman-Feynman forces, that are required in order to be able to compute stable atomic positions of a system.
Klíčová slova

Zpět

Patička