Přejít k obsahu


Inovativní návrh a optimalizace vedení jednotlivých sestav VZT potrubí

Citace:
CHVAL, Z., KOŘÍNEK, J., KEMKA, V., ŠPIRK, S., SEDLÁČEK, F. Inovativní návrh a optimalizace vedení jednotlivých sestav VZT potrubí. AAM-GmbH, Gütterner Str. 54, D 95689 Fuchsmühl, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovative design and optimization of management of individual assemblies pipeline
Rok vydání: 2015
Název zdroje: AAM-GmbH, Gütterner Str. 54, D 95689 Fuchsmühl
Autoři: Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Ing. Jiří Kořínek , Ing. Vladislav Kemka Ph.D. , Ing. Stanislav Špirk , Ing. František Sedláček
Abstrakt CZ: Inovativní návrh a optimalizace vedení jednotlivých sestav VZT potrubí, návrh a optimalizace zavěšení VZT potrubí. Součástí výzkumu byl i návrh a optimalizace ukotvení potrubních systémů v návaznosti na umístění potrubí a to s ohledem na rozdílnou tepelnou roztažnost jednotlivých komponent potrubních systémů a konstrukcí určených k jejich ukotvení.
Abstrakt EN: Innovative design and optimization of the management of each duct assemblies, design and optimization hanging ductwork. The research was the design and optimization of anchor pipe systems in connection with the installation of the pipe with regard to the different thermal expansion of individual components of piping systems and structures intended for their anchorage.
Klíčová slova

Zpět

Patička