Přejít k obsahu


Analýza možností technologie DMLS pro stavbu kovových dílů 3D tiskem

Citace:
ZETKOVÁ, I., ZETEK, M., HANZL, P., DAŇA, M. Analýza možností technologie DMLS pro stavbu kovových dílů 3D tiskem. SVÚM a.s., Areál výzkumných ústavů, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the technology DMLS to build metal parts 3D printing
Rok vydání: 2015
Název zdroje: SVÚM a.s., Areál výzkumných ústavů
Autoři: Ing. Ivana Zetková , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Bc. Pavel Hanzl , Ing. Milan Daňa
Abstrakt CZ: Cílem této zprávy je představit možnosti 3D tisku jako technologie samotné a na základě vlastních zkušeností na jedné z nejmodernějších tiskáren kovových dílů M280 od firmy EOS GmbH, kterou disponuje Regionální technologický institut, výzkumné centrum vybudované na Západočeské univerzitě v Plzni s finanční podporou Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, popsat konkrétní aplikace.
Abstrakt EN: The aim of this report is to present the possibilities of 3D printing as the technologies themselves and their own experiences on one of the most modern printing metal parts M280 from the company EOS GmbH, which has a Regional Technology Institute, a research center built at the West Bohemian University with financial support from the Operational Programme Research and development for Innovation, describe specific applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička