Přejít k obsahu


Analýza možností technologie 3D tisku pro výrobu kovových dílů

Citace:
ZETEK, M., ZETKOVÁ, I., HANZL, P., DAŇA, M. Analýza možností technologie 3D tisku pro výrobu kovových dílů. COMTES FHT s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the possibilities of 3D printing technology for the manufacture of metal parts
Rok vydání: 2015
Název zdroje: COMTES FHT s.r.o.
Autoři: Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Ivana Zetková , Bc. Pavel Hanzl , Ing. Milan Daňa
Abstrakt CZ: Provedení analýzy možností technologie 3D tisku pro výrobu kovových dílů ve výzkumném centru fakulty strojní - Regionálního technologického institutu (RTI). Toto zařízení pracuje s technologií DMLS - direct metal laser sintering, tedy přímého spékání kovového prášku pomocí laseru. V závislosti na charakteru tištěné součásti (rozměr, tvar a jejich přesnost) je nutné v mnoha případech součást doupravit standardními technologiemi třískového obrábění popř. dalšími technologiemi.
Abstrakt EN: Analyzing the possibilities of 3D printing technology for the manufacture of metal parts in the research center of the Faculty of Mechanical Engineering - Regional Technological Institute (RTI). This device works with DMLS technology - direct metal laser sintering, thus the direct sintering of metal powder using a laser. Depending on the nature of printed components (size, shape and accuracy) is required in many cases part doupravit standard techniques or machining. other technologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička