Přejít k obsahu


Vliv nápadu trestné činnosti na pociťovaný strach z kriminality

Citace:
TOUŠEK, L., PLACHÝ, O. Vliv nápadu trestné činnosti na pociťovaný strach z kriminality. Brno, Masarykova univerzita, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek Ph.D. , Mgr. Ondřej Plachý
Abstrakt CZ: V našem příspěvku se zabýváme tím, jaký je vztah mezi pociťovaným strachem z kriminality a nápadem trestné činnosti. Vycházíme z kvantitativních a kvalitativních dat získaných na základě terénních výzkumů v několika obcích České republiky, která porovnáme s indexy nápadu trestné činnosti dle oficiálních statistik Police ČR. Naším cílem je zodpovědět základní otázku, zda je nápad trestné činnosti proměnou, která přímo ovlivňuje pociťovaný strach z kriminality, anebo je třeba opustit pozitivistický přístup ve jménu kriminologického realismu.
Klíčová slova

Zpět

Patička