Přejít k obsahu


Komentář k § 85-97

Citace:
HROMADA, M. Komentář k § 85-97. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 165-183. ISBN: 978-80-7400-297-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: commentary to § 85-97
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H.Beck
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Komentář ustanovení k § 85-97 pojednává o řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a ve věcech svěřenského fondu v úpravě zákona o zvláštních řízeních soudních.
Abstrakt EN: commentary to § 85-97 deals with process of some enquiries related to legal persons and in the objects of the trust fund in the adjustment of the law of special judicial proceeding.
Klíčová slova

Zpět

Patička