Přejít k obsahu


Komentář k § 478-491

Citace:
HROMADA, M. Komentář k § 478-491. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 961-982. ISBN: 978-80-7400-297-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to §478-491
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H.Beck
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Komentář k § 478-491 pojednává o zvláštním ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí.
Abstrakt EN: Commentary to §478-491 deals with a special provision for process of returning a minor child in case of international children abduction.
Klíčová slova

Zpět

Patička