Přejít k obsahu


… a přeji si, aby tito …, tak jak jsou od Čechů odlišni rodem, tak také od Čechů a jejich zákona či obyčeje byli odděleni

Citace:
KNOLL, V. … a přeji si, aby tito …, tak jak jsou od Čechů odlišni rodem, tak také od Čechů a jejich zákona či obyčeje byli odděleni. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 233-243. ISBN: 978-80-7478-976-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola je věnována problematice právního postavení etnických skupin a jejich právní i soudní autonomie ve středověkých Čechách na základě tzv. Židovských statut a tzv. Soběslavových výsad pro pražské Němce.
Klíčová slova

Zpět

Patička