Přejít k obsahu


A parallel implementation of implicit discontinuous Galerkin finite element method for fluid flow problems

Citace:
BUBLÍK, O., VIMMR, J., PECKA, A., JONÁŠOVÁ, A. A parallel implementation of implicit discontinuous Galerkin finite element method for fluid flow problems. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0568-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A parallel implementation of implicit discontinuous Galerkin finite element method for fluid flow problems
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Autoři: Ing. Ondřej Bublík Ph.D. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Mgr. Aleš Pecka M.Sc. , Ing. Alena Jonášová Ph.D.
Abstrakt CZ: Nespojitá Galerkinova metoda je je stále populárnější metodou pro řešení úloh mechaniky tekutin. Tato metoda má mnoho dobrých numerických vlastností, nicméně velikou nevýhodou je vysoká výpočetní náročnost. Cílem této práce je odstranit uvedený nedostatek pomocí paralelizace výpočetního algoritmu. Paralelizace byla realizována pomocí programovacího jazyka JAVA na síti počítačů s oddělenou pamětí. Efektivita vytvořeného algoritmu je demonstrována na několika testovacích příkladech.
Abstrakt EN: The discontinuous Galerkin (DG) method has become very popular in recent years. Many papers have showen advantages of the DG method, for example, its stability and high order spatial accuracy. A disadvantage of the DG method is high computational demands. The aim of this work is to overcome this drawback using the parallelization of the algorithm. The computation is performed on the network of computers with distributed memory using the remote invocation method technology included in JAVA programing language. The efficiency of the parallelization is demonstrated on several test examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička