Přejít k obsahu


Novel limiting process of the discontinuous Galerkin method applied to shallow water equations

Citace:
FIŠER, M., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Novel limiting process of the discontinuous Galerkin method applied to shallow water equations. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 27-28. ISBN: 978-80-261-0568-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Novel limiting process of the discontinuous Galerkin method applied to shallow water equations
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Autoři: Ing. Martin Fišer Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík Ph.D. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Rovnice mělké vody jsou vhodné pro modelování volné hladiny pokud je hloubka vody zanedbatelná vůči horizontálním rozměrům řešené úlohy. V této práci byla pro prostorovou diskretizaci použita nespojitá Galerkinova metoda. Pro nalezení problémových buněk bylo vytvořeno nové kriterium, s jehož pomocí byla navržen nový způsob limitování. Uvedená metoda je vhodná pro modelování mokrého a suchého rozhraní, kde se hodnota vodní hladiny blíží k nule a dále také k zamezení nežádoucích oscilací v řešení u rázových vln.
Abstrakt EN: Shallow Water Equations are suitable for the modeling of the free surface flow when the horizontal scales of a liquid mass are much bigger than the vertical scale and vertical flows are negligible. The mathematical model of the Shallow Water Equations can be solved by the discontinuous Galerkin method. In present talk a new criterion for defining ’troubled’ finite element cells is proposed and the limiting process for the discontinuous Galerkin method is suggested. This novel process is suitable for computations around wet/dry interface in the computational area, when the water depth approaches zero value, as well as for limiting oscillations of the solution around the shocks.
Klíčová slova

Zpět

Patička