Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K hodnocení skutečností, ke kterým je třeba odborných znalostí. K zákazu reformationis in peius.

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K hodnocení skutečností, ke kterým je třeba odborných znalostí. K zákazu reformationis in peius.. Trestněprávní revue, 2016, roč. 15, č. 1, s. 23-25. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The High Court in Prague: To evaluation of facts on which it is necessary expertise. The ban reformationis in peius.
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou dokazování v trestním řízení. Zejména řeší význam znaleckého posudku a odborného vyjádření. Věnuje se též v této souvislosti zásadě volného hodnocení důkazů. V druhé části se článek zabývá zákazem reformationis in peius v souvislosti s ukládáním trestu odnětí svobody a ochranného léčení.
Abstrakt EN: The article deals with the taking of evidence in criminal proceedings. Addressing in particular the importance of expert evidence and expert opinion. It deals also in this context with the principle of free assessment of evidence. In the second part of the article deals with the ban of reformationis in peius in connection with the imposition of imprisonment and protective treatment.
Klíčová slova

Zpět

Patička