Přejít k obsahu


Způsob tepelného zpracování vysokolegované oceli

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., AIŠMAN, D., VANČURA, F. Způsob tepelného zpracování vysokolegované oceli. Praha, 2015.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Heat treatment process of high-alloy steel
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. David Aišman Ph.D. , Ing. Filip Vančura
Abstrakt CZ: Řešení se týká způsobu tepelného zpracování vysokolegované oceli výsledně tvořené strukturou z nerozpuštěných karbidů kovu v podobě globulitických částic, austenitickou a martenzitickou strukturou. Tepelné zpracování spočívá v ohřevu kovového polotovaru na teplotu v rozmezí od 1270 do 1280 °C, rychlostí ohřevu v rozmezí od 40 až 45 °C/s, poté se na kovový polotovar působí tlakem v tixotropním procesu a následně se nechá vychladnout na teplotu okolí.
Abstrakt EN: The present invention relates to a process for heat treatment of high-alloy steel having the resulting structure of undissolved metal carbides in the form of globulitic particles, austenitic and martensitic structure. The heat treatment process consists in heating a metal blank to a temperature in the range of 1270 to 1280 degC, at a heating rate within the range of 40 to 45 degC/s. Subsequently the metal blank is subjected to pressure in thixotropic process and then it is let to cool down to ambient temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička