Přejít k obsahu


Borate Crystals

Citace:
AL-JAARY, A.H.R. Borate Crystals. Kangar, Perlis, Malaysia : University Malaysia Perlis, 2015, 181 s. ISBN: 978-967-0922-06-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Borate Crystals
Rok vydání: 2015
Místo konání: Kangar, Perlis, Malaysia
Název zdroje: University Malaysia Perlis
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Teoretická a experimentální fyzika je náročná disciplína, která vyžaduje hodně široké znalosti. Nikdy předtím má náš každodenní život a prostředí kolem nás nebylo tak výrazně závislé na surovinách. Různé kategorie materiálů, optických materiálů a zařízeními vyžadujícími nové materiály hrají důležitou roli, která se každoročně zvyšuje s příchodem moderních fotonických technologií a jejich uplatňováním v každodenním životě. Snaha o rozvoj nových efektivnějších a kompaktních kvantových elektronických zařízení vyžaduje vyhledávání, navrhování a výrobu nových materiálů, které by měly být méně nákladné a více efektivní ve specifických případech pro vznikající aplikace nelineární optiky.
Abstrakt EN: Theoretical and experimental physics is challenging field that require a lot of background. Never before has our daily life and environment been so significantly dependent on materials. Among the various categories of materials, optical materials and the devices based on them play an important role which is increasing every year with the advent of modern photonic technologies and their implementation in everyday life. The quest for development of novel more efficient and compact quantum electronic devices requires a search for the design and fabrication of new materials which should be less expensive and more apt specific applications for emerging application of nonlinear optics.
Klíčová slova

Zpět

Patička