Přejít k obsahu


Řídicí software funkčního vzorku akumulačního systému pro vozidla lehké trakce

Citace:
STREIT, L. Řídicí software funkčního vzorku akumulačního systému pro vozidla lehké trakce. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control algorithm of energy storage system model of light rail vehicles
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luboš Streit Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá popisem řídicího algoritmu laboratorního funkčního vzorku trakčního vozidla s akumulačním systémem o výkonu 8 kW. Hlavním úkolem algoritmu je řízení DC/DC měniče akumulačního systému se superkondenzátorem dle vybrané energetické strategie. Implementovány jsou tyto strategie řízení: proporcionální, střední hodnota odebíraného výkonu a strategie omezení výkonových špiček. Dalším úkolem algoritmu je řízení ostatních měničů nezbytných pro kompletní funkci funkčního vzorku. Těmito měniči jsou: trakční měnič a DC/DC měnič stejnosměrného stroje. Trakční měnič napájí asynchronní motor pomocí skalárního řízení s čidlem otáček. DC/DC měnič napájí stejnosměrný motor, který je spřažen s asynchronním motorem. Tento stejnosměrný motor proto umožňuje napodobit jízdní odpory trati (zejména sklon) a zvýšenou hmotnost modelovaného vozidla umělým zvýšením momentu setrvačnosti
Abstrakt EN: This report deals with control algorithm which is implemented in the DSP TMS320F2812 from Texas Instruments in the Environment Code Composer Studio in C ++. This algorithm contains a control traction inverter, DC / DC converters for DC machine and load DC / DC converter for supercapacitor including strategy utilization. Master control unit was developed in LabView, it is used to control and measure the model. Physical model trams, which is controlled by the present software allows the simulation of the driving resistance and increase the moment of inertia simulating the weight of the tram. These functions of the physical model provides a direct current motor fed from a DC / DC converter. The software also includes stops in spacing between the lines no. 4 in Pilsen, and it is thus possible to imitate tram ride to a specific line.
Klíčová slova

Zpět

Patička