Přejít k obsahu


Specifika dramatického textu a možnosti jeho překladu

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Specifika dramatického textu a možnosti jeho překladu. In Překlad mezi didaktikou cizích jazyků a translatologií. Plzeň : NAVA -Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2014, s. 102-114. ISBN: 978-80-7211-473-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The distinctive character of dramatic text and Possibilities of its Translation
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: NAVA -Nakladatelská a vydavatelská agentura
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato kapitola se zabývá specifiky dramatického textu a možnostmi jeho překladu. V kontextu Shakespearova dramatického díla se zaměřuje na komparaci textocentrického a scenocentrického překladu. Vychází z koncepcí, jež vnímají dramatický text jako plnohodnotnou funkční složku procesu divadelní realizace, a opírá se rovněž o teorii shakespearovského překladu formulovanou Dirkem Delabastitou a Pavlem Drábkem. Praktická část je věnována ukázkám shakespearovských překladů s akcentem na mluvnost a kulturní specifičnost textu. Ve stručnosti představuje rovněž výukové metody překladu dramatu.
Abstrakt EN: This chapter deals with the distinctive character of dramatic text, which distinguishes it from other literary genres and which can be attributed to its dual nature and the implicit concept of performability. It draws on theories which perceive “a dialectical relationship” that exists between a dramatic text and the performance of the same text as elements which are, thereby, interconnected and can be defined in terms of each other. Text and performance can be, figuratively speaking, perceived as two sides of the same coin, which do not necessarily arise together but exist in a mutual synergy. I tis furthermore based on concepts articulated by Dirk Delabastita and Pavel Drábek. It also briefly introduces some educational approaches towards teaching drama.
Klíčová slova

Zpět

Patička