Přejít k obsahu


The Shakespeare Festival at the National Theatre in Prague in 1916

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. The Shakespeare Festival at the National Theatre in Prague in 1916. Romanian Shakespeare Journal, 2014, roč. 1, č. 2, s. 5-10. ISSN: 2343-8584
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Shakespeare Festival at the National Theatre in Prague in 1916
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá spojitostí mezi významnými společensko-politickými událostmi a volbou Shakespearových her a jejich jevištní interpretací v Českých zemích v době první světové války. Soustřeďuje se na Shakespearův festival, který se uskutečnil na Národním divadle v Praze v roce 1916. Vyslovuje domněnku, že dobová shakespearovská nastudování byla specifickým odrazem světa české politiky. V chronologické perspektivě se dále pokouší vysledovat osobité rysy zvolených inscenací Shakespearových děl (např. prvního a druhého dílu Jindřicha IV., Macbetha atd.) v českém národním kontextu. Výzkum je založen na studiu archivních materiálů (dobových recenzí, divadelních žurnálů, plakátů, almanachů a periodik). Tyto prameny představují nezbytný doplněk porozumění společensko-politickému klimatu zkoumaného období.
Abstrakt EN: The article explores a connection between significant socio-political events and the choice and interpretation of Shakespeare’s plays in the Czech Lands during the Great War. It focuses on the Shakespeare Festival held at the National Theatre in Prague 1916. A chronological perspective is used to argue that Shakespearean productions at the time acted as a specific reflection of the Czech world of politics. The article furthermore attempts to trace specific aspects of selected productions of Shakespeare’s works (e.g. I, 2 Henry IV, Hamlet, Macbeth, etc.) in the Czech national context. The research is based on data derived from surveys of archival material (period reviews, theatre journals, posters, almanacs, and periodicals). The researched documents represent a necessary complement to any understanding of the crucial socio-political climate of the time as well as the original stage productions.
Klíčová slova

Zpět

Patička