Přejít k obsahu


Macbethian Reminiscences: Macbeth in the Context of Twentieth-Century Events

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Macbethian Reminiscences: Macbeth in the Context of Twentieth-Century Events. In Anglophone Culture Across Centuries and Borders. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 7-19. ISBN: 978-80-244-4732-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Macbethian Reminiscences: Macbeth in the Context of Twentieth-Century Events
Rok vydání: 2015
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého v Olomouci
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek zkoumá nastudování Shakespearovy hry Macbeth uvedená v plzeňských divadlech ve dvacátém století. V chronologické perspektivě se snaží vysledovat recepci jednotlivých představení (tj. v roce 1903, 1949, 1963 a 2000) v divadelních recenzích zveřejněných v dobových regionálních periodicích v letech 1903 – 2000. Na základě recepční estetiky se pokouší rovněž prokázat, že divadelní představení jsou zasazena do určitého časoprostoru a společensko-politického klimatu. V tomto ohledu článek zkoumá vztah mezi konkrétními představeními a významnými společenskými a politickými událostmi zkoumaného období, které představuje, např. atentát na srbského krále v Bělehradu na počátku dvacátého století, druhá světová válka a období “liberalizace” v šedesátých letech 20. století. Článek přispívá k lepšímu porozumění nejen dějin českého divadla, ale rovněž české národní historie.
Abstrakt EN: This article examines the productions of Macbeth which were staged in Pilsen theatres in the twentieth century. Approached from a chronological perspective, it attempts to trace the reception of particular productions (i.e. in 1903, 1949, 1963, and 2000) in theatre reviews published in the local daily newspapers between the years 1903 and 2000. Based on reader-response theory, it furthermore argues that theatrical performances are rooted in particular spatial and temporal locations and socio-political environments. In this respect, the article aims to explore a relationship between particular productions and significant social and political events of the time, such as the assassination of the Serbian king in Belgrade at the beginning of the twentieth century, World War II, and the period of "liberalization" in Czechoslovakia in the 1960s. It thereby contributes to a better understanding of the history of Czech theatre alongside Czech national history.
Klíčová slova

Zpět

Patička