Přejít k obsahu


'I run this kitchen. Mine is the only voice.' Macbeth as a Kitchen Drama

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. 'I run this kitchen. Mine is the only voice.' Macbeth as a Kitchen Drama. In Read on Screen. Film Adaptations of Literature in English. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. s. 26-40. ISBN: 978-80-87956-11-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: 'I run this kitchen. Mine is the only voice.' Macbeth as a Kitchen Drama
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Metropolitan University Prague Press
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá filmovou adaptací Shakespearovy hry Macbeth z dramatického cyklu BBC ShakespeaRe-Told (Převyprávěný Shakespeare, adaptace Peter Moffat a režie Mark Brozel) z roku 2005 z hlediska vztahu k Shakespearově tragédii. Filmová adaptace je zasazena do mikrokosmu elegantní, michelinskými hvězdami oceněné restaurace, kterou vede Duncan Docherty. Ačkoliv je úspěch restaurace především zásluhou dovedného mistra kuchaře Joea Macbetha, skutečného ocenění se mu nedostane. Joeovo zklamání a frustrace narůstají poté, co restaurant získá tři michelinské hvězdy, jak předpověděly čarodějnice (v případě filmové adaptace transformované do postav popelářů), a Duncan Docherty oznámí svůj úmysl zanechat podnik nikoli Joeovi, ale svému synovi, bývalému vegetariánovi. Závěr článku uzavírá hodnocení Brozelovy filmové verze jako specifické shakespearovské rekonfigurace, která se opírá o Shakespearovu hru.
Abstrakt EN: This article aims to examine the BBC drama ShakespeaRe-Told Macbeth (adapted by Peter Moffat, directed by Mark Brozel, 2005) in terms of its relationship to Shakespeare’s Tragedy of Macbeth. The BBC Macbeth explores a microcosm of a classy, Michelin starred restaurant run by Duncan Docherty. Although the restaurant's success is due to its highly skilful head-chef Joe Macbeth, his contribution to the success of the restaurant is not acknowledged. His disappointment and frustration grow when Duncan's restaurant is awarded three Michelin stars, as already predicted by witches (or, in the film, the garbage collectors), and Duncan announces his intention to leave the restaurant to his son, a former vegetarian, Finally, I will argue that Brozel's TV version is a distinctive Shakespearean reconfiguration which both centralizes and hinges on Shakespeare's play.
Klíčová slova

Zpět

Patička