Přejít k obsahu


Suit the action to the word, the word to the action: Teaching Shakespearean Drama

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Suit the action to the word, the word to the action: Teaching Shakespearean Drama. Grant Journal, 2013, roč. 2, č. 1, s. 33-37. ISSN: 1805-062X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Suit the action to the word, the word to the action: Teaching Shakespearean Drama
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Výuka dramatu je jedinečný fenomén, spojující literární, teoretické a praktické přístupy, které konvergují v porozumění danému dílu. Jednou z nejdůležitějších a nejúčinnějších praktických metod výuky je dramatická performance, jež umožňuje studentům definovat dílo z hlediska individuální a společenské reality, zatímco akt performance současně koreluje s aktem recepce a apropriace. Výuka dramatu může být samozřejmě obohacena dalšími aktivitami, např. audio/videonahrávkami, návštěvami divadelních představení, diskusemi s inscenátory a herci. Cílem tohoto článku je nahlédnout na možnosti výuky shakespearovského dramatu v akademickém prostředí v kontextu recepční estetiky Kostnické školy.
Abstrakt EN: The teaching of drama is a unique phenomenon, as it connects literary, theoretical and practical approaches that must converge together in understanding a given work. One of the most prominent and effective practical methods aimed at students are performances. They allow students to define a given work in terms of individual and social reality, while the act of performance also correlates with the act of reception and appropriation. The teaching of drama can also be enriched by other activities, for example with audio/video recordings, attending theatre performances, through discussions with individuals involved in staging and production and also actors. The aim of this article is to look at the possibilities of teaching Shakespearean drama in an academic environment based on the reception and aesthetics theory of the Constance School.
Klíčová slova

Zpět

Patička