Přejít k obsahu


‘Hurry, hurry and love what thou shall not see twice’: The Shakespeare Festival at the National Theatre in Prague in 1916

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. ‘Hurry, hurry and love what thou shall not see twice’: The Shakespeare Festival at the National Theatre in Prague in 1916. JoLaCe. Journal of Language and Cultural Education, 2015, roč. 3, č. 1, s. 238-253. ISSN: 1339-4045
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ‘Hurry, hurry and love what thou shall not see twice’: The Shakespeare Festival at the National Theatre in Prague in 1916
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vztahem mezi významnými společenskými a politickými událostmi a volbou a ztvárněním Shakespearových her v Českých zemích v době první světové války. Soustřeďuje se zejména na Shakespearův festival, uvedený v Národním divadle v Praze v roce 1916. Cílem je prokázat, že dobová shakespearovská nastudování sloužila jako specifický odraz světa české politiky. Článek usiluje rovněž o vysledování specifických aspektů zvolených shakespearovských inscenací (např. prvního a druhého dílu Jindřicha IV., Hamleta atd.) v českém národním kontextu.
Abstrakt EN: This article explores a connection between significant socio-political events and the choice and rendition of Shakespeare’s plays in the Czech lands during the Great War. It focuses on Shakespeare festival held at the National Theatre in Prague in 1916. A chronological perspective is used to argue that Shakespearean productions at the time acted as a specific reflection of the Czech world of politics. The article furthermore attempts to trace specific aspects of selected Shakespearean productions (e.g. 1,2 Henry IV, Hamlet, etc.) in the Czech national context.
Klíčová slova

Zpět

Patička