Přejít k obsahu


Recepce angloamerického repertoáru v době první světové války v dobovém regionálním tisku

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Recepce angloamerického repertoáru v době první světové války v dobovém regionálním tisku. XLinguae., 2015, roč. 8, č. 1, s. 88-100. ISSN: 1337-8384
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Reception of Anglo-American Drama During the Great War in Period Newspapers
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem studie je prokázat,jaký prostor zaujímalo anglické a americké drama v celkové skladbě činohemího repertoáru v době první světové války v Městském divadle v Plzni a v chronologické perspektivě vysledovat recepci jednotlivých nastudování, např. Kupce benátského, Kapitána Brassbounda, Bouře, Androkla a lva, Hamleta, Zachránéni Benátek aj., v dobovém periodickém tisku, zejména v listech Český deník a Nová doba.
Abstrakt EN: This article describes the amount and nature of Anglo-American drama staged at the Municipal Theatre in Pilsen during the Great War. Applying a chronological approach, it attempts to trace the reception of particular productions (e.g., The Merchant of Venice, Captain Brassbound, The Tempest, Androcles and the Lion, Hamlet, and Venice Preserved, etc.) in theatre reviews published in the local daily newspapers Český deník [The Czech Daily] and Nová doba [The New Time] between the years 1914 and 1918.
Klíčová slova

Zpět

Patička