Přejít k obsahu


“Spěšte, spěšte milovati, čeho neuzříte dvakráte!” Shakespearův festival v Národním divadle 1916

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. “Spěšte, spěšte milovati, čeho neuzříte dvakráte!” Shakespearův festival v Národním divadle 1916. In In Zrkadlá (pre) doby. Shakespeare v divadle strednej Európy. Bratislava: Vysoká škola múzických umení Bratislava, Divadelná fakulta, 2015. s. 107-117. ISBN: 978-80-89439-83-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Hurry, hurry and see what though shall not see twice!" Shakespeare Festival at the National Theatre in Prague
Rok vydání: 2015
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Vysoká škola múzických umení Bratislava, Divadelná fakulta
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato studie se zabývá Shakespearovým festivalem uvedeným na jevišti Národního divadla v Praze v roce 1916 ajeho recepcí v dobových periodicích. Výzkum je zaměřen na tři klíčové oblasti zkoumané problematiky: Jaké informace o shakespearovských nastudováních přinášela dobová periodika? Jak bylo dílo britského básníka adaptováno, aby odpovídalo českému kontextu? Splnil festival svoji očekávanou úlohu? V době první světové války se Shakespearovy hry v poetických překladech J. V. Sládka staly působivou formou komunikace, poskytující duchovní útěchu, odvahu a novou vizi uspořádání budoucího poválečného světa. Ačkoli se festival nevyhnul kritice, jeho význam pro české divadelnictví i českou historii nelze popřít, neboť, mimo jiné, ztělesňoval antirakouský odboj na domácí frontě.
Abstrakt EN: This paper examines how the Shakespeare play cycle was staged at the National Theatre in Prague in terms of the critical reception of particular productions; e.g. The Merchant of Venice, Richard III, Hamlet, and Macbeth, in theatre reviews published in Czech periodicals. Overall, the research poses three main questions, which will help to clarify the issue: What sort of information on Shakespearean productions staged at the Shakespeare Festival in Prague did the newspapers provide? How was the Shakespearean essence adapted to fit the Czech context? What purpose did the Shakespeare Festival serve in the specifically Czech context? At a time of distress, Shakespeare’s plays, mediated through Sládek’s translations, served as a channel for communication, offering spiritual consolation, courage, and a new perspective on the future. Even though the festival was not exempt from criticism, its importance for Czech history cannot be denied, since it represented a demonstration of anti-Austrian resistance on the home front.
Klíčová slova

Zpět

Patička