Přejít k obsahu


Kalibrační trn pro detekci chladicích kanálů

Citace:
BAKŠA, T., SCHORNÍK, V., ZETEK, M. Kalibrační trn pro detekci chladicích kanálů. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The calibration mandrel for detection of coolant holes
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Bakša , Ing. Václav Schorník , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční vzorek byl vyvinut pro umožnění přesného nastavení digitalizace polohy chladicích kanálů ve stroji na karbidových a HSS polotovarech. Po nastavení je zaručena opakovatelná přesnost měření na standardních polotovarech. Funkční vzorek tedy zvyšuje přesnost nastavení a tím zrychluje proces zaměřování, kdy již není potřeba opakovat měření s rozdílným nastavením. Základní rozměry jsou – průměr 4 mm, délka 80 mm.
Abstrakt EN: The functional sample was designed in order to very fine measuring of the coolant holes on the carbide and HSS rods. After setting of the machine software by this functional sample, there is repeatable accuracy digitising of the coolant holes position. Functional sample increases the precision of the setting and due its shape, it is not necessary to repeat the digitizing cycle with different settings. This leads to the time savings. The basic dimensions are: diameter 4 mm, length 80 mm.
Klíčová slova

Zpět

Patička