Přejít k obsahu


Komentář k § 7-17

Citace:
HROMADA, M. Komentář k § 7-17. In Občanský soudní řád. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 12-48. ISBN: 978-80-7400-506-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to § 7- 17
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H.Beck
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Komentář k §§ 7 – 17 občanského soudního řádu rozebírá otázky, které jsou spojeny se základními podmínkami řízení na straně soudu, totiž s jeho pravomocí a příslušností. Neméně důležitým tématem je i podmínka nepodjatého soudu.
Abstrakt EN: Commentary on sections 7 -17 of the Code of civil procedure deals with the main conditions of the proceedings on the side of the court, such as jurisdiction, competence and impartial court.
Klíčová slova

Zpět

Patička