Přejít k obsahu


Komentář k § 51-58

Citace:
HROMADA, M. Komentář k § 51-58. In Občanský soudní řád. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 205-220. ISBN: 978-80-7400-506-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to § 51-58
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H.Beck
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Komentář k §§ 51 – 58 občanského soudního řádu se soustřeďuje nejprve na otázku soudcovských a zákonných procesních lhůt. Následuje rozbor pořádkových opatření, která má soud k dispozici pro zajištění řádného průběhu řízení.
Abstrakt EN: Commentary on sections 51 - 58 concerns the periods, both judicial and legal. The second topics are tools, which the court uses for leading the proceeding.
Klíčová slova

Zpět

Patička