Přejít k obsahu


Komentář k § 120-136

Citace:
HROMADA, M. Komentář k § 120-136. In Občanský soudní řád. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 432-471. ISBN: 978-80-7400-506-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to § 120-136
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H.Beck
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Komentář k §§ 120 – 136 občanského soudního řádu se soustředí na rozsáhlou problematiku dokazování. Rozebírá zásady pro vedení dokazování, jednotlivé důkazní prostředky a způsob hodnocení důkazů.
Abstrakt EN: The target of the commentary on sections 120 – 136 is evidence. First, the main principles are described, than main types of evidences and the process of evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička