Přejít k obsahu


Design a implementace automatizovaného testovacího systému

Citace:
CHLÁDEK, S., TURJANICA, P., PUŠMAN, L., ŠVARNÝ, J., KADLEC, T. Design a implementace automatizovaného testovacího systému. ZAT a.s., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Automated test system design and implementation
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZAT a.s.
Autoři: Ing. Svatoslav Chládek , Ing. Pavel Turjanica Ph.D. , Ing. Lukáš Pušman , Ing. Jiří Švarný Ph.D. , Tomáš Kadlec
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zaobírá popisem výstupů pro rok 2015 projektu TA04010423. Obsahuje návrh a popis implementace dílčích částí automatizovaného testovacího systému pro vývojový a výrobní cyklus výrobku na základě analýzy provedené v roce 2014. Dále analýzu možností využití real – time modelů pro HIL testování a popis prototypu jednotky pro vkládání chybových stavů pro testování systémů Z101,Z102 a Z200.
Abstrakt EN: Research report describes outcomes for 2015 TA04010423 project. It contains a description of the design and implementation of components of an automated test system for the development and production cycle of the product based on the analysis made in 2014. Further analysis of the possibility of using real - time models for HIL testing and description of prototype units for inserting the error states for testing systems Z101, Z102 and Z200.
Klíčová slova

Zpět

Patička