Přejít k obsahu


Model kompenzátoru menšího výkonu – uzlová varianta kompenzátoru

Citace:
KOMRSKA, T., BLAHNÍK, V., TALLA, J. Model kompenzátoru menšího výkonu – uzlová varianta kompenzátoru. ZČU v Plzni : Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Model of the proposed apparatus compensating ground currents connected to grid neutral point
Rok vydání: 2015
Místo konání: ZČU v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Komrska Ph.D. , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Jakub Talla Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva popisuje funkční vzorek - laboratorní model zařízení pro kompenzaci zemních poruch v uzlové variantě. Prototyp zařízení včetně modelu distribuční sítě byl sestaven za účelem experimentálního ověření principu kompenzace a chování kompenzátoru v emulovaných podmínkách reálné distribuční sítě. Součástí zprávy je popis vyvinutého řízení a výsledky experimentů.
Abstrakt EN: The research report deals with the functional sample - a laboratory model of the device for compensation of earth faults, namely its version connected to the grid neutral point. In order to verify the compensation principle, the laboratory prototype of the device, including the model of a distribution grid, has been assembled. Experimental tests focused on behavior of the compensator in terms of emulated real distribution grid have been performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička