Přejít k obsahu


Tests and Simulations for Assessment of Electric Buses Passive Safety

Citace:
ŠPIRK, S., KEPKA, M. Tests and Simulations for Assessment of Electric Buses Passive Safety. In Procedia Engineering. neuveden: Elsevier Ltd, 2015. s. 338-345. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testování a simulace pro posuzování pasivní bezpečnosti elektrobusů
Rok vydání: 2015
Místo konání: neuveden
Název zdroje: Elsevier Ltd
Autoři: Ing. Stanislav Špirk , Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc.
Abstrakt CZ: Electro-mobility is an increasing trend across the globe. In these vehicles, the passive safety has new and rather specific aspects. Some requirements for passive safety of parts of electric buses have already been set out in the UN/ECE 100.2 regulation. The REESS (Rechargeable Energy Storage System) poses a considerable risk in the event of a collision between a battery-powered electric bus and a massive barrier. Since the testing required for the vehicle approval is very costly, one can expect computer simulations in this field to flourish. This is the task with which authors of this paper have dealt in relation to the development of SKODA battery-powered buses.
Abstrakt EN: Příspěvek se zabývá problematikou pasivní bezpečnosti elektrobusů. Specifickým konstrukčním celkem elektrobusu je RESS (rechargeable energy storage system), který obsahuje zdroj elektrické energie. Při kolizi elektrobusu s hmotným objektem představuje RESS vážné bezpečnostní riziko. V práci je řešena pevnost RESS a okolní konstrukce pomocí FE simulace. FE výpočet je podpořen experimentálním ověřením materiálových vlastností.
Klíčová slova

Zpět

Patička