Přejít k obsahu


Návrh a výroba luku z uhlíkového kompozitu

Citace:
BEK, L., HRDLIČKA, V., KOTTNER, R. Návrh a výroba luku z uhlíkového kompozitu. In Mezinárodní konference Polymerní kompozity 2015. Ostrava: RPIC-ViP s.r.o., 2015. s. 166-171. ISBN: 978-80-905224-2-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design and manufacturing of composite bow
Rok vydání: 2015
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: RPIC-ViP s.r.o.
Autoři: Ing. Lukáš Bek , Václav Hrdlička , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá návrhem luku z uhlíkového vláknového kompozitu. Parametricky byl vytvořen výpočtový model pomocí konečnoprvkového softwaru Abaqus a programovacího jazyka Python. Pomocí pareto-optimalizace byl navržen optimální tvar, který vyhověl požadavkům na nátahovou sílu a maximální napětí s cílem dosáhnout co nejnižší hmotnost a nejvyšší množství v luku akumulované energie. Luk byl následně vyroben v autoklávu z netkané textilie s jednosměrovými uhlíkovými vlákny prosycenými epoxidovou pryskyřicí.
Abstrakt EN: This work deals with a design of a bow made of carbon fibre composite. Parametrical computational model was created using finite element software Abaqus and programming language Python. Pareto-optimization process was used for determination an optimal shape which could comply with requirements for draw force and maximum stresses. The aim was to minimize the weight and to maximize the energy stored in the bow. The bow was manufactured from non-crimped fabric and epoxy resin in an autoclave.
Klíčová slova

Zpět

Patička