Přejít k obsahu


Thermographic Inspection of Tension and Bend Cyclically Loaded Samples

Citace:
SKÁLA, J., ŠVANTNER, M., HONNER, M., HONNEROVÁ, P., VOLÁK, J. Thermographic Inspection of Tension and Bend Cyclically Loaded Samples. In 53rd International Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 368-371. ISBN: 978-80-01-05735-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermographic Inspection of Tension and Bend Cyclically Loaded Samples
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Czech Technical University in Prague
Autoři: Ing. Jiří Skála Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Petra Honnerová Ph.D. , J. Volák
Abstrakt CZ: Únavové vlastnosti patří mezi významné charakteristiky materiálu. Jejich testování je nákladné a časově náročné. Termografická inspekce cyklicky zatěžovaných vzorků by mohla přinést úsporu nákladů únavových testů. Tento příspěvek představuje principy termografické inspekce cyklického zatěžování a metody vyhodnocení. Jsou prezentovány výsledky výzkumu, vyvinutý software a zařízení pro tahové a ohybové cyklické zkoušky.
Abstrakt EN: Fatigue properties are among the very important material parameters, whose testing is expensive and time consuming. Thermographic inspection of the cyclically loaded samples could possibly be a method, how to reduce the expenses of fatigue tests. Principles of cyclic loading thermographic inspection and methods of evaluation are presented in this contribution. Research works, developed software and devices for tension and bending cyclic tests are introduced.
Klíčová slova

Zpět

Patička