Přejít k obsahu


Modelování přechodového proudění ve vnitřní aerodynamice

Citace:
PRAUSOVÁ, H., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelování přechodového proudění ve vnitřní aerodynamice. In Studentská vědecká konference 2015 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 33-34. ISBN: 978-80-261-0505-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of transitional flow in internal aerodynamics
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Helena Prausová , Ing. Ondřej Bublík Ph.D. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá numerickou simulací přechodového proudění v úzké mezeře a volném prostoru za ní pomocí dvourovnicových modelů turbulence. Výsledky získané využitím vlastního software jsou porovnány s experimentálními daty.
Abstrakt EN: The paper deals with numerical simulation of transitional fluid flow in narrow gap and in free space behind using two-equation turbulence models. The results obtained from an in-house code are compared to the experimental data.
Klíčová slova

Zpět

Patička