Přejít k obsahu


Bifurcation of co-dimension 2 in the Cajal-like cell model dynamics

Citace:
ROSENBERG, J., BYRTUS, M. Bifurcation of co-dimension 2 in the Cajal-like cell model dynamics. In Computational mechanics 2015. Plzeň: ZČU v Plzni, 2015. s. 95-96. ISBN: 978-80-261-0568-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Bifurcation of co-dimension 2 in the Cajal-like cell model dynamics
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Josef Rosenberg DrSc. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje model patologických stavů v dolní části močového traktu, mezi něž patří: porucha funkce močového měchýře a detrusoru. Detailní dynamické analýzy systému ukázaly existenci bifurkací, zejména kodimenze 2 (Bogdanov-Taken, zobecněná Hopfova). Bifurkace řešení prokazuje existenci patologických stavů močového měchýře.
Abstrakt EN: The paper presents a model of the pathological events in the lower part of urinary tract like the over-active bladder and detrusor over-activty. Detailed dynamical analyses of the system show the existence of the phenomena of bifurcation of co-dimension 2 like Bogdanov-Taken's and generalized Hopf's bifurcation. The bifurcation of the solutions explains the existence of pathological states of the bladder.
Klíčová slova

Zpět

Patička