Přejít k obsahu


Remarks to testing of strength and fatigue life of rail vehicle structures

Citace:
KEPKA, M., CHVOJAN, J. Remarks to testing of strength and fatigue life of rail vehicle structures. In Proceeding of the 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design. Avintes: LusoImpress S.A., 2015. s. 83-84. ISBN: 978-989-98832-2-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Poznámky k testování pevnosti a únavové životnosti konstrukcí kolejových vozidel
Rok vydání: 2015
Místo konání: Avintes
Název zdroje: LusoImpress S.A.
Autoři: Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. , Ing. Jan Chvojan
Abstrakt CZ: The research and testing centres in Pilsen carry out experimental research of basic materials, technology nodes, structural elements and components; it also carries out testing of extensive structures, such as rail vehicle undercarriage frames. Each category of tests follows different goals and offers different advantages.
Abstrakt EN: Výzkumný a zkušební centra v Plzni provádějí experimentální výzkum základních materiálů, technologických uzlů, konstrukčních prvků a komponent; dále provádí testování rozsáhlých struktur, jako jsou rámy podvozků kolejových vozidel. Každá kategorie testů má odlišné cíle a nabízí různé výhody.
Klíčová slova

Zpět

Patička