Přejít k obsahu


Tests and computer simulations of electric buses

Citace:
KEPKA, M., ŠPIRK, S. Tests and computer simulations of electric buses. In Proceedings of the 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design. Avintes: LusoImpress S.A., 2015. s. 211-212. ISBN: 978-989-98832-2-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Zkoušky a počítačové simulace elektrobusů
Rok vydání: 2015
Místo konání: Avintes
Název zdroje: LusoImpress S.A.
Autoři: Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. , Ing. Stanislav Špirk Ph.D.
Abstrakt CZ: Electric buses are important part of transport industry in Pilsen, Czech Republic. The buses are mechanical systems subjected to long-term variable operational loads, dynamical loads and ompact loads in special cases. A combination of computational and experimental methods is the best way of finding technically and economically feasible solution to the problem of operational strength, fatigue life and passive safety. The paper describes the procedures used by development of Skoda electric buses.
Abstrakt EN: Elektrické autobusy jsou důležitou součástí dopravního průmyslu v Plzni v České republice. Autobusy jsou mechanické systémy podrobené dlouhodobému variabilnímu provozníu zatížení, dynamickému zatížení a ve zvláštních případech rázovému. Kombinace výpočtových a experimentálních metod je nejlepší způsob, jak najít technicky a ekonomicky proveditelné řešení problému provozní pevnosti, únavové životnosti a pasivní bezpečnosti.
Klíčová slova

Zpět

Patička