Přejít k obsahu


Comparison of sacral bone fixation techniques

Citace:
LOBOVSKÝ, L., HARTLOVÁ, J., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., JANSOVÁ, M., VOTÁPEK, P., TUPÝ, R., FERDA, J., PAVELKA, T., KŘEN, J. Comparison of sacral bone fixation techniques. In 31st conference with international participation Computational Mechanics 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 63-64. ISBN: 978-80-261-0568-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of sacral bone fixation techniques
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Libor Lobovský Ph.D. , Jana Hartlová , MUDr. Martin Salášek Ph.D. , Ing. Jan Krystek Ph.D. , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Ing. Petr Votápek Ph.D. , MUDr. et Ing. Radek Tupý , Prof. MUDr. Jiří Ferda Ph.D. , Doc. MUDr. Tomáš Pavelka Ph.D. , Prof. Ing. Jiří Křen CSc.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá experimentálním vyšetřováním deformací pánevního pletence člověka po provedení fixace zlomeniny křížové kosti. Hlavní pozornost je věnována fixacím unilaterální transforaminální zlomeniny křížové kosti. Na základě významného množství experimentálních dat je z mechanického pohledu srovnáno několik fixačních technik běžně používaných v ortopedické praxi.
Abstrakt EN: The study focuses on experimental investigation of deformations in pelvic region after orthopaedic treatment of sacral bone injuries. Special attention is paid to stabilisation of unilateral transforaminal sacral fracture. Efficiency of several fixation techniques is discussed and an extensive set of data which brings comparison for a number of fixation techniques is provided.
Klíčová slova

Zpět

Patička