Přejít k obsahu


Morphology of the chip formation at orthogonal high speed milling of AlSI H13

Citace:
ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., MONKOVÁ, K., MONKA, P. Morphology of the chip formation at orthogonal high speed milling of AlSI H13. In Key Engineering Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 45-50. ISBN: 978-3-03835-625-7 , ISSN: 1013-9826
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Morphology of the chip formation at orthogonal high speed milling of AlSI H13
Rok vydání: 2016
Místo konání: Švýcarsko
Název zdroje: Trans Tech Publications Ltd
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Doc. Ing. Katarína Monková Ph.D. , Peter Monka ,
Abstrakt CZ: Vysokorychlostní obrábění označované jako HSC nebo HSM je problematika, které se vědci dlouhodobě věnují. K prokázání jednoznačnosti, za kterou je proces HSC obrábění považovaný, je nezbytné monitorovat sérii faktorů. Především proces tvorby třísky, řezných sil,řezných teplot, vibrací, trvanlivosti řezného břitu a kvality obrobeného povrchu s ohledem na metodu obrábění, obráběný materiál a jeho vlastnosti. Článek pojednává o detailní analýze a hodnocení tvorby třísky, tak aby mohla být určena tvrdá, přechodová a skutečná oblast HSC obrábění. Proces hodnocení je založen na navrhovaném experimentálním modelu, který je konfrontován s naměřenými výsledky.
Abstrakt EN: High-speed cutting (HSC) or high-speed machining (HSM) is an issue that the scientists deals with in long-term. To demonstrate the explicitness, that a full HSC machining process is considered, it is necessary to monitor the series of factors. In particular, the process of chip formation, cutting forces, cutting temperature, vibration, tool life and surface finish quality in relation to the method of machining, machined material and its properties. The article deals with the detailed analysis and evaluation of the chip formation in order to determinate the hard area, transition area and veritable HSC machining. The evaluation process is based on the proposed experimental model, which is confronted with the measurement results.
Klíčová slova

Zpět

Patička